2.12.1 2.2 2.2
Producent Rodzina modeli Samochody osobowe
Importuj listę zakupów
Wybierz format Excel 2000 (.xls, .xlsx) lub pliki CSV (.txt, .csv, .tab) Wybierz
Reseruj listę zamówieniową przed zaimportowaniem
First row is headline, ignore it?
Liczba kolumn zliczbą produktów:
Liczba kolumn z ilością:
Znak oddzielający (dotyczy plików .csv)